KLUBBHÅNDBOK

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i laget. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i idrettslaget vårt.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vårt idrettslag, hvilket idrettslag vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Håndboka skal holdes av idrettslaget styre. Siste versjon av håndboka skal alltid ligge på idrettslagets hjemmeside.

Styret er ansvarlig for ajourføring av boken i forkant av hvert årsmøte. Korrigert utgave overleveres og gjennomgås på styremøter.

klubbhåndbok-IL-Flåværingen-Januar-2024.pdf