Saksliste for årsmøte i IL Flåværingen 13.03.2024

Postet av IL Flåværingen den 6. Mar 2024

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Revurder praksisen for fastsettelse av medlemskontingent
  2. E-sport
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta valg. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.