Innkalling til årsmøte 2022

Postet av IL Flåværingen den 29. Mar 2021

Innkalling til årsmøte IL Flåværingen

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Flåværingen.

Årsmøtet avholdes den 30.mars i kommunestyresalen på Flå veksthus klokken 19.00

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til karen.johanne@rovviltsenteret.no  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på denne siden en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett:

● Må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret

● Vært medlem av idrettslaget i minst én måned

● Ha betalt kontingenten

 

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen styret i IL Flåværingen